POSTARÁME SE
O VAŠE IT

box

KOMPLEXNÍ
DODÁVKY

Dodáváme komplexní řešení IT infrastruktury, počínající analýzou stávajícího stavu u zákazníka, systémovým návrhem řešení, dodávkou hardware a software včetně virtualizačního software a software pro řešení zálohování, následným zprovozněním celého systému a dlouhodobou údržbou včetně SLA. Náš návrh jsme schopni přizpůsobit jak malé společnosti s několika málo zaměstnanci, tak i velké společnosti s extrémními požadavky na datové toky a objemy zpracovávaných a ukládaných dat. V současné době spolupracujeme s našimi zákazníky na opatřeních, které zaručují do budoucna soulad jejich stávajících i budoucích IT systémů s požadavky GDPR.

BEZPEČNOST
SYSTÉMŮ

Našim zákazníkům zajišťujeme služby v oblasti vnitřní a vnější bezpečnosti dat. Na počátku provádíme bezpečnostní audit stávajícího stavu, doplněný případně i penetračními testy a na základě výsledků auditu navrhujeme odpovídající řešení na perimetru i na vnitřních segmentech sítě. Při návrhu se snažíme kombinovat technologie vzhledem k finančním možnostem zákazníka s přihlédnutím jak na investiční, tak i na následné provozní náklady. Vhodnou kombinací systémů firewallů, IPS, AVC, monitoringu datových toků a použitím šifrování ve vnitřní síti, ruku v ruce s provozními opatřeními, se snažíme dosáhnout stavu „State of the Art” tak, jak to GDPR požaduje. Na závěr projektu pak na vyžádání zákazníka necháváme provést externí firmou druhý bezpečnostní audit a penetrační testy pro ověření přínosů přijatých opatření a nasazených technologií.

ÚDRŽBA
SYSTÉMŮ

Pro zákazníky, kteří nedisponují dostatečně silným technickým týmem, zajišťujeme údržbu IT prostředí a podporu formou SLA a to i na systémy, které jsme nedodávali. Zajistíme veškeré činnosti související s provozem (běžnou údržbu HW/SW, zajištění oprav v autorizovaném servisu, dodávky náhradních dílů, hlídání lhůt pro pravidelnou údržbu a provádění pravidelné elektrorevize) tak, aby se pracovníci zákazníka mohli plně soustředit na svoji práci a péče o IT prostředí byla plně pokryta.

SPRÁVA
SYSTÉMŮ

U zákazníků menší a střední velikosti, pro které by nebylo ekonomicky výhodné zaměstnávat vlastní specialisty na operační systémy, virtualizaci a jiné na správu a řešení problémů náročné produkty, nabízíme naši technickou podporu na vyžádání, případně úplné převzetí provozního zajištění těchto produktů formou SLA. Naši specialisté jsou k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně pro poskytnutí pomoci na jakoukoli žádost zákazníka. Tyto služby nabízíme našim zákazníkům v mnoha různých variantách, od pouhé reakce na vyžádání bez SLA smlouvy až po plné zajištění všech zákazníkových systémů na základě SLA s dobou odezvy 1 hodina, včetně vzdáleného monitoringu provozuschopnosti systémů s automatickým generováním servisního požadavku v případě detekovaného problému nebo závady.

SLABOPROUDÉ
INSTALACE

Provádíme projekty a instalace slaboproudých rozvodů strukturované kabeláže systému PANDUIT včetně závěrečné certifikace a systémové záruky výrobce po dobu 20 let. Jako ekonomickou variantu můžeme nabídnout realizaci strukturované kabeláže systému SOLARIX. Pro zákazníky zajišťujeme údržbu a opravy systémů strukturované kabeláže a to jak na metalických, tak i na optických singlemode a multimode linkách, včetně diagnostiku problémů a proměření stávajících kabelážních systémů.

SILNOPROUDÉ
INSTALACE

Provádíme instalace silnoproudých rozvodů, včetně dodávek rozvaděčů, kompletní montáže včetně zprovoznění a revize elektro. Dále realizujeme dodávky a montáže moderního LED osvětlení kancelářských prostor a výrobních hal ve spolupráci s českou firmou LUMBIO.

Vybrané reference

Partneři

O NÁS

Firma ARISTIA, spol. s r.o. byla založena v roce 1992. Od počátku jsme se zaměřovali na oblast instalace síťových řešení včetně instalací strukturované kabeláže. Od roku 1999 jsme partnerem firmy CISCO s úrovní Premier Certified. V roce 2007 jsme naše portfolio rozšířili o síťové produkty firmy HP (dnes HPE - Aruba) a stali se Silver Partnerem. Od roku 2015 nabízíme našim zákazníkům také levnější řešení v oblasti síťové bezpečnosti prostřednictvím výrobků firmy Fortinet. V oblasti serverových technologií spolupracujeme s firmami HPE, HUAWEI a DELL. Naše portfolio doplňuje partnerství s firmami, které produkují technologie a výrobky nutné pro komplexní dodávky IT systémů našim zákazníkům (operační systémy Microsoft, virtualizace VMware, systémy zálohovaného napájení Schneider Electric - APC, systémy pro zálohování virtualizovaného prostředí NAKIVO backup, špičková disková pole NetApp a další).

Po celou dobu existence firmy ARISTIA je naším zásadním krédem maximálně pomáhat každému našemu zákazníkovi, aby se mohl bez problémů a starostí věnovat svojí práci a veškerou péči o provozuschopnost a spolehlivost IT prostředků mohl ponechat v našich rukách.

KONTAKT

ARISTIA, spol. s r.o.
K Novému dvoru 16/č.p. 229
14200 Praha 4 – Lhotka

IČ: 45806799
DIČ CZ45806799

TELEFON

+420 775 873 860

E-MAIL

info@aristia.cz

OR: C12059 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze